Nieuwe relatie aangaan – hoe doe je dat?

Waarom is het aangaan van een nieuwe partnerrelatie zoveel lastiger dan het aangaan van een nieuwe vriendschap? Ik denk dat het komt, doordat we vaak allerlei verwachtingen hebben over een nieuwe partnerrelatie, terwijl we bij het aangaan van een nieuwe vriendschap veel meer vanuit speelsheid en nieuwsgierigheid kunnen handelen. Een nieuwe partnerrelatie triggert ook vaak oud zeer, oude pijnpunten uit een vorige relatie of uit je jeugd die weer opspelen.

Wat zijn de elementen van een goede relatie en hoe creëer je dat in je relatie of in een nieuwe relatie?


Punt van creatie

Bij een nieuwe relatie gaat het er volgens mij om dat je de relatie begint met de wil tot het samen creëren van iets moois. Het gaat daarbij niet zo zeer om de dingen die je gemeen hebt met elkaar, wat vaak gedacht wordt. Het gaat er meer om dat je bereid bent om elkaars wezenlijke zelf te zien en de bereidheid om vanuit het punt van creatie te kijken. Wanneer je dat allebei kunt, gaat de energie stromen.


Herkenning

Wanneer je in de energie van de ander aanhaakt op een punt van herkenning, zie je eigenlijk iets van jezelf in de ander. Je ziet dan niet zozeer de ander, maar jezelf. Een goede relatie begint volgens mij dan ook niet met herkenning, maar met het wezenlijk zien van de ander.


Wezenlijke zelf

Hoe zorg je ervoor dat je de ander volledig ziet zoals hij/zij is? Iemand zei laatst tegen mij dat wanneer je verliefd bent, je het wezenlijke zelf van de ander ziet. De pure essentie energie.  Ik denk inderdaad dat dat mogelijk is, maar ik denk ook dat je tijdens je verliefdheid alles wat je graag wilt zien, waar je naar verlangt in een partnerrelatie op de ander projecteert. Hierdoor zie je juist niet de essentie van de ander, maar een gekleurde versie, vanuit je eigen referentiekader. De vraag is dan, wat projecteer je vanuit je eigen pijn en zelfafwijzing, en wat is de pure essentie van de ander. Om daar helderheid in te krijgen is het dus belangrijk dat je je eigen kwetsuren kent, zodat je begrijpt wat je projecteert. Verder denk ik dat je om de essentie van de ander te kunnen zien, je kwetsbaarheid, oordeelloosheid en openheid nodig hebt.


Kwetsbaarheid

Wanneer je allebei bereid bent om je kwetsbaarheid te tonen, te laten zien wat er echt in je omgaat, voorbij alle schaamte en pijn, dan creëer je intimiteit. Intimiteit is een gezonde basis voor een (nieuwe) relatie. Meer over kwetsbaarheid vind je in het artikel: Kwetsbaarheid is geen zwakte.


Oordeelloosheid

Ook door oordeelloosheid maak je ruimte voor de ander om deze te erkennen in zijn wezenlijke zelf. Oordeelloosheid vind ik een belangrijk aspect in iedere relatie (zowel bij vriendschap als in een partnerrelatie).  Wanneer je de ander altijd zonder oordeel tegemoet kunt treden, laat je de ander weten dat hij goed is, gewoon zoals hij is. Je erkent de ander in zijn wezenlijke zelf.


Vertrouwen

Tenslotte is vertrouwen een belangrijke pijler voor intimiteit en een gezonde relatie.  Wanneer ik het over vertrouwen heb, heb ik het niet over blinde naïviteit. Met vertrouwen bedoel ik, dat je bij iedere beslissing die je neemt ook het belang van de ander meeweegt. Dat je niet handelt vanuit eigen belang, waarbij je de ander schaadt.  Dat je altijd handelt vanuit respect en liefde voor elkaar.  Bij het aangaan van een nieuwe relatie, zal dit vertrouwen moeten groeien. Dat gebeurt vanzelf wanneer er altijd vanuit respect en liefde voor de ander wordt gehandeld. Wil je nog wat extra tips over vertrouwen? Lees dan: Dieper vertrouwen, tips voor sterke relaties.  

Boeken over relaties

Misschien vind je dit ook leuk:


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *